Pani Roma Drozdówna poprowadziła warsztaty teatralne w dniu 5 listopada 2016 r.