Co było wcześniej – poezja czy malarstwo?

 

Słowo i obraz są dla Pani nierozerwalne?

 

Pracuje Pani w teatrze – jak bliskość tego miejsca wpływa na Pani twórczość?

 

Pani twórczość opiera się na słowie – pisanym i malowanym, a jakie słowa są dla Pani najważniejsze?

 

Proszę opowiedzieć czasach szkoły średniej – to był dość burzliwy czas w Pani życiu, prawda?

 

Studiowała Pani u prof. Nowosielskiego, proszę o nim opowiedzieć

 

Pani rodzina jest bardzo mocno związana ze sztuką…

 

Czym dla Pani jest sztuka?

 

Jakie ma Pani artystyczne marzenia?

 

W czasach studenckich mieszkała Pani przez rok w Paryżu?

 

Jest Pani osobą idącą pod prąd…

 

I jeszcze o Pani pisaniu…

 

Mistrzem dla Pani jest Czechowicz, kto jeszcze Panią inspiruje?